"/>
  • Preventie Gezondheidheidsbevordering en -bescherming

Preventie

Preventie gaat zowel over gezondheidsbevordering als gezondheidsbescherming.

TT-Health streeft ernaar om bedrijven te helpen naar een optimale werkplek. Het ideale doel is een gezonde werknemer in een gezonde werkomgeving. 

Men brengt een groot deel van de tijd op de werkplek door. De werkplek is daarmee een voor de hand liggende plaats voor gezondheidsbevordering die zich richt op een groot aantal werkenden. Het uitgangspunt bij gezondheidsbevordering in de arbeidssituatie is om de gezondheid van werknemers te bevorderen.


Wij bieden daarom verschillende diensten voor bedrijven zodat zij een goede omgeveving kunnen creëren voor werknemers. Desondanks zullen werknemers met enige regelmaat klachten ontwikkelen met verschillende oorzaken (leefstijl, sport, hobby, gamen, nachtrust, fitheid). TT-Health biedt hierbij snelle en goede hulp om te signaliseren en te voorkomen dat medewerkers uitvallen.

Preventie (gezondheidsbescherming) gaat om gezondheidsschade bij werknemers voorkómen.
Het gaat hierbij om werknemers in de arbeidssituatie klachten en verzuim te voorkómen. Dit verzuim en de klachten kun je beperken door de arbeidsomstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld door de aanschaf van tilliften) of de blootstelling te verminderen (bijvoorbeeld door gehoorbescherming bij bepaalde lawaainiveaus).
Ook worden negatieve effecten tegengegaan, zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uw bedrijf kan samen met TT-Health streven naar gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering op de werkplek. Hierdoor werken we samen naar een gezonde werknemer in een gezonde werkomgeving.