• Periodiek Medisch Onderzoek

Periodiek Medisch Onderzoek

Het PMO bestaat uit de volgende componenten:

Behoefte-analyse uw bedrijf (aansluitend op RI&E)
Basis-PMO
* Metingen: Lengte en Gewicht, Body Composition Analyser(BMI en vetpercentage), Bloeddruk en hartslag, Vitale capaciteit (Spirometer), Knijpkracht, Cholesterol en Glucose.

* Vragenlijsten: Werksituatie, Medische achtergrond (PAR-Q), Familieanamnese, Gezondheid (algemene gezondheid, Leefstijl, Bewegingsapparaat)

Het Traject van een PMO: 
 – Uitnodiging medewerker
 – Uitzetten vragenlijsten
 – Fysiek onderzoek
 – Analyse
 – Advies individueel

Optioneel:
Extra metingen
(afhankelijk van de behoefte van het bedrijf):
 •  Risico-inventarisatie
                a.   Werkomgeving en veiligheid      
                b.   Beeldschermwerk
                c.    CANS (Werktaken-Werktijden-Werkdruk-Werkwijze-Fysieke belasting)
 • Werkbeleving (bevlogenheid), werkdruk en werkstress 
    - Werktevredenheid en ervaren werkstress
    - Bevlogenheid  
    - Vitaliteit
    - Werktempo en hoeveelheid Emotionele belasting
    - Afwisseling in het werk   
    - Leermogelijkheden   
    - Zelfstandig
    - Herstelbehoefte
 • Work Ability Index

Extra testen
 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Visustest (oogonderzoek)
 • Fietstest  (VO2-max)
 • Bloedonderzoek: 
  - Uitsplitsing cholesterol LDL/HDL & Triglyceride
  - Bloedonderzoek (Klinische chemie en Hematologie) op aanvraag
  ECG (rust) (op indicatie van PAR-Q)

Optioneel voor uw bedrijf:
 Totaal-analyse van uw bedrijf
 Adviezen voor uw bedrijf naar aanleiding van de totaal-analyse.