• Re-integratie werken naar een snelle en duurzame werkhervatting

Re-integratie

Wij richten ons op een snelle en effectieve werkhervatting.
In eerste instantie gaat onze aandacht uit naar verbeteren en/of herstellen van klachten, aandoeningen die de belemmering vormen van de werkhervatting.
De tweede focus ligt op de verbetering van het persoonlijk functioneren binnen werk, sport, hobby’s.

De doelstelling is dat de cliënten weer terug gaan naar eigen werkplek, zonder aanpassing, hulpmiddelen of medicatie.


Onze doelgroepen:

1. Acute fysieke klachten aan het bewegingsapparaat.
    • Fracturen
    • Verstuikingen
    • Spier- en /of bandletsel
    • Klachten na operatieve ingreep

2. Subacute en chronische klachten van het bewegingsapparaat.    
    • Rugklachten
    • Aanhoudende (rug)klachten na een operatie
    • Nekklachten
    • Nekklachten na een ongeval (Whiplash)
    • CANS: klachten van schouder, arm, pols en/of hand
    • Fibromyalgie
    • Bekkenklachten/ insabiliteit
    • Chronische vermoeidheid

3. Psychische klachten.
    • Angst- en spanningsklachten
    • Complexe pijnproblematiek
    • Overspannenheid
    • Burn-out
    • SlaapproblematiekDoelgroep 1 kan behandeld worden door een (arbeids)fysiotherapeut.

Doelgroep 2 en 3 worden gezien door meerdere disciplines: fysiotherapeut, reïntegratiedeskundige , psychosomatiek-therapeut. De duur van het verzuim en de ernst van de problematiek bepalen de interventie.

Indicatie verzuimduur

1. Verzuimduur tussen 0-6 weken.
     - Er is sprake van dreigend, kort, of intermitterend verzuim.
     - Er is sprake van disfunctioneren.
     - De klachten reageren niet op therapie of keren steeds weer terug.
     Onderzoek:      fysiotherapeut en reïntegratiedeskundige
     Aanpak:
     - fysieke klacht:     fysiotherapeut
     - daarnaast ook werk- of andere problematiek: fysiotherapeut,   reïntegratiecoach,
       eventueel psychosomatiek-therapeut, extra module waar nodig

2. Verzuimduur tussen 6-13 weken
     - Er is sprake van verzuim en disfunctioneren.
     Onderzoek:  fysiotherapeut, reïntegratiedeskundige en psychologisch
     Aanpak:  fysieke training en modules bij de drie disciplines.
     Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald wat nodig is.

3. Verzuimduur meer dan 13 weken 
     - Er is sprake van verzuim en disfunctioneren.
     Onderzoek:  fysiotherapeut, reïntegratiedeskundige en psychosomatiek-therapeut
     Aanpak: fysieke training en uitgebreide modules bij de drie disciplines.
     Altijd in overleg met verwijzend arts, bedrijfsarts en/of behandelend arts.


Het is dus voor uw bedrijf, voor ons en uw medewerker van belang om zo vroeg mogelijk te starten met re-integratie.

Voor de groep 2 en 3 hebben we specifieke modules die afhankelijk van de problematiek ingezet kunnen worden:
Re-integratie modules


Indien u een werknemer/client wilt aanmelden voor een re-integratietraject kunt u op de onderstaande link klikken:
Informatie aanvragen