Fysiek Belastingonderzoek (FBO)Inzicht in fysieke belastbaarheid is van belang om na te gaan in hoeverre iemand lichamelijk belast kan worden in relatie tot (toekomstige) arbeid. TT-Health kan daarvoor een belastbaarheidsonderzoek doen. Door middel van dit onderzoek brengen we in beeld hoe het met de huidige belastbaarheid als mede de duurzame inzetbaarheid.

Het doel van de FBO is inzicht te verkrijgen in de belastbaarheid in relatie tot de belasting van uw huidige en toekomstige werkzaamheden. Op grond van dat onderzoek worden adviezen gegeven. Na aanmelding wordt men uitgenodigd voor het invullen van vragenlijsten en volgt er aansluitend een consult. Als er geen belemmeringen zijn, volgt een uitnodiging voor een onderzoek.

Het onderzoek wordt afgenomen door een arbeidsfysiotherapeut. Tijdens dit onderzoek worden er een aantal opdrachten met betrekking tot fysieke belasting uitgevoerd. Daarnaast inventariseren wij door middel van een gesprek over de inhoud en belasting van de werkzaamheden.

Na het onderzoek wordt een rapportage geschreven met de bevindingen, conclusies en adviezen. In overleg kan er een nagesprek plaatsvinden.