• Gecombineerde Leefstijl Interventie fitte medewerkers in een gezond bedrijf
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie fitte medewerkers in een gezond bedrijf
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie fitte medewerkers in een gezond bedrijf

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLi)


Een deelnemer aan onze gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

 • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes
 • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
 • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.
 • Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Wie kan dit bij ons aanvragen?
 • De werkgever
 • De bedrijfsarts
 • De huisarts
 • De specialist

Ondersteuning Zorgverzekeraars bij GLi:
Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

 • Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.

 • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.