Acute interventie


Een consult binnen 24 uur gevolgd door een advies en waar nodig een kort traject.
Deze korte interventie is bedoeld voor dreigend verzuim van een essentiele medewerker. Hij/zij wordt gezien om aansluitend direct aan de slag te gaan met het probleem.


Inhoud
De snelle korte interventie (binnen 24 uur) bestaat uit:
- Intake 
- Beoordeling en evaluatie
- Advies
- Start interventie
  Binnen 72 uur na aanmelding volgen ook de essentiele vervolgstappen ter preventie van
  uitval op de werkvloer. Voorbeelden:
  * Werkplekonderzoek
  * Start vitaliteitstraject
  * Start fysiek traject
  * Interventie/behandeling fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut of
     psychosomatiek-therapeut


De acute interventie wordt door bedrijven vaak gebruikt bij dreigend verzuim. Het gaat dan vaak om medewerkers met essentiele functies of belangrijke taken in het totale werkproces. Ook wordt er veel gebruik van gemaakt door bedrijfseigenaren van kleine bedrijven of MKB.