• Vroege interventie

Vroege interventies

Interventie bij dreigend verzuim of direct na ziekmelding


Als u een werknemer heeft die (tijdelijk) uit het arbeidsproces is, kunt u kiezen voor vroege interventie.

Het doel van de vroege interventie is een inschatting maken het risico op langdurig verzuim en de werkelijke basale oorzaak van verzuim te achterhalen. 70% van het ziekteverzuim is namelijk een niet-medisch-verzuim. Vaak zijn er externe factoren die de basale oorzaak zijn van het ziekmelden. 

Wij begeleiden en adviseren dan omtrent snelle en duurzame werkhervatting en starten vanaf het moment dat u contact met ons opneemt. Het is zeer vaak onzinnig om 6 weken te wachten met re-integratie. Hoe eerder we starten, des te sneller is de werknemer weer inzetbaar. 


Niet wachten, maar direct starten!
Hoe langer er sprake is van verzuim des te langer duurt de re-integratie.

Met een vroege interventie kun je versneld de problematiek aanpakken of starten met revalideren tot aan werkhervatting.
Om uw terugkeer naar werk tot een succes te maken, gaan we net zo grondig aan het werk als bij de grotere re-integratietrajecten.

Wij bieden met de vroege interventie handvaten voor een functioneel stappenplan en doelgerichte hulp. Daarnaast bieden wij specialistische revalidatiezorg en re-integratieprogramma’s aan voor mensen die bijvoorbeeld regelmaat klachten ervaren en neigen tot verzuim of reeds verzuimen.

U kunt als bedrijf ons dus ook inschakelen voor een vroege interventie bij een dreigend verzuim.