• Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek


Door te zorgen voor een goed en persoonlijk ingerichte werkplek en gezonde werkgewoonten bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim.

Met een persoonlijk gericht werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen of terugdringen. 

Tijdens werkplekonderzoeken wordt er vooral gekeken naar de werkplek, het werkgedrag en de werkorganisatie. Specifieke onderdelen van het onderzoek kunnen zijn:
• De fysieke belasting
• De mentale belasting (werkdruk/stress)
• Ergonomie van de werkplek
• Omgevingsfactoren (klimaat, verlichting, geluid en trillingen)
• Veiligheid en voorzorgsmaatregelen
• Werkgedrag, organisatie en werkverhoudingen

Tijdens het werkplekonderzoek zal er ook aandacht worden besteed aan de belastbaarheid van de medewerker, instelling van de werkplek, gebruikte werkwijze, gebruikte middelen en de persoonlijke houding en beweging, in relatie tot de individuele klachten van de medewerker.
Na afloop ontvangt u van het onderzoek een rapportage met de bevindingen en adviezen.

Informatie aanvragen


Beeldschermwerk en klachten
Tijdens het werken met toetsenbord en muis is het belangrijk dat de arm voldoende ondersteund wordt. Hiervoor is het essentieel dat er gebruik wordt gemaakt van een ergonomische mousepad.
Daarnaast is het gebruik van een ergonomische muis van belang. Hoe vindt je nu de meest passende muis voor jouw klachten?

Keuze van de juiste ergonomische muis

arbo muis