• met plezier terug aan 't werk

Reintegratie

Reintegratie Wet Verbetering Poortwachter

De corona-crisis stelde landelijk bedrijven voor een probleem met re-integratie van de zieke werknemer. Hierdoor was er sprake van onnodig lang ziekteverzuim en daarmee onnodig hoge kosten voor de werkgever.

Momenteel is echter voor elk bedrijf goed personeel, personeelsbehoud en duurzame inzetbaarheid van belang. In de huidige markt is het zeer moeilijk goed gekwalificeerd personeel te vinden. Daarom is het des te belangrijker uw personeel inzetbaar te houden of bij ziekte weer inzetbaar te krijgen.

TT-Health biedt optimale begeleiding en goede individuele trajecten. Wij bieden bij zowel de fysieke trajecten als de bij mentale problematiek intensieve en goede begeleiding naar werkhervatting. Hierdoor bieden wij onze cliënten de optimale service die zij van ons mogen verwachten.

Voor vragen, aanmelding voor een re-integratietraject of werkplekonderzoek kunt u zich richten tot:
info@tt-health.nl


Extra informatie van UWV over WVP