• Fysieke belasting rugscholing - tilcursus

Fysieke belasting

Cursus Fysieke belasting / rugscholing

Het bewust worden van de fysieke belasting op jouw werk is essentieel om stappen te kunnen maken in verlichting en aanpassing van het werk.

 
1. Analyse van de belastingen
 
2. Aanleren alternatieven en oplossingen (Wat kun je eraan doen)

3. Invoeren van de oplossingen
•  Wat ga je straks doen
•  Hoe krijg je  iedereen mee
•  Hoe behoud je de veranderingen
 
 

Voorbeelden voor mogelijke veranderingen bij tillen, duwen en trekken:

•  automatiseren van de processen waarbij krachtuitoefening nodig is, bijvoorbeeld assemblagetaken
•  aangedreven gereedschap gebruiken in plaats van handbediend gereedschap
•  kan een taak ook op een andere manier volbracht worden waardoor minder krachtuitoefening 
•  zwaarder gereedschap aan een balancer hangen
•  beter, ergonomisch vormgegeven gereedschap gebruiken, waardoor de benodigde handkracht beperkt wordt 
•  aandacht voor werktechnieken zodat niet meer kracht ingezet wordt dan echt nodig is
•  goed onderhouden van gereedschap
•  hulpmiddelen gebruiken voor tillen of verplaatsen van onderdelen