Arbeidsfysiotherapie brengt verzuim omlaag

Arbeidsfysiotherapie brengt verzuim omlaag
Veel werknemers hebben klachten aan het bewegingsapparaat. Arbeidsfysiotherapie is dan vaak effectiever dan reguliere fysiotherapie. Dat blijkt onder andere uit een praktijkproef van IZZ(zie document). Bij arbeidsfysiotherapie krijgt de oorzaak van de klachten meer aandacht.

Arbeidsfysiotherapie
Veel werknemers lopen lang door met klachten aan het bewegingsapparaat. Daardoor is het risico groot dat zij uitvallen. Vaak lost het behandelen van de klacht niets op omdat de oorzaak niet gevonden wordt. Dit is vaak ook lastig maar wel noodzakelijk om herhaling te voorkomen.

Arbeidsfysio wel effectief
Het is aangetoond dat arbeidsfysiotherapie zowel fysieke als psychosmatische klachten snel kan verhelpen. Dat is uiteaard goed voor werknemers zelf maar ook voor de organisatie. Door arbeidsfysiotherapie kunnen werknemers het werk fysiek en mentaal beter aan en zijn daardoor productiever. Bovendien gaat het verzuim omlaag. Daarnaast wordt sneller duidelijk of psychische klachten meespelen. Zo nodig kan er dan tijdig naar passende psychische zorg worden doorverwezen.

Klachten in samenhang met het werk
Bij arbeidsfysiotherapie wordt gekeken hoe fysieke klachten samenhangen met knelpunten op het werk. En hoe het werk aangepast kan worden om de klachten terug te dringen. Zowel de werknemer en de organisatie hebben daarbij een actieve inbreng. Want oplossingen waar zij allebei achter staan hebben de grootste kans van slagen.