• Herstel & Gezondheid Verzuimreductie
  • Herstel & Gezondheid Verzuimreductie
  • Herstel & Gezondheid Verzuimreductie

Herstel en Gezondheid


Verzuimreductie


Voor een groot aantal van de werkgevers wordt verzuim als een van de grootste bedrijfsrisico’s gezien. Onze programma's voor Herstel & Gezondheid zijn erop gericht om u te helpen de problematiek te verminderen en de verzuimkosten te reduceren.

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie zijn effectief bij het verminderen van verzuim.
W
ij helpen met onze verschillende programma's om het verzuim te verminderen, te verkorten en te voorkomen.
Verzuim is vaak multifactorieel en daarom is bij verzuimpreventie het essentieel om het ook als zodanig te benaderen.
Het welzijn van werknemers is meer dan alleen lichamelijke gezondheid en algehele belastbaarheid.
Het is ook bekend dat financieel, carriere, emotioneel en sociaal welzijn net zo belangrijk zijn.
Onze herstel- en gezondheidsprogramma's zijn daarom ook gericht op de oorzaken van het verzuim.

- Klachtenspreekuur
- Vroege interventies
- Re-integratie
- Acute interventies
- Verzuimreductie